Ho Chi Minh,

Category: Uncategorized

 • ADVERTISING PHOTOGRAPHY

  May 9, 2023
  ADVERTISING PHOTOGRAPHY ----------------------- “Truyền Thông Thương Hiệu bằng hình ảnh là sử dụng hình ảnh để chuyển tải câu chuyện,…
 • Advertising Photography – Production

  February 5, 2023
  NHIẾP ẢNH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO PHẦN 2 |  TIỀN KỲ SẢN XUẤT [PRE - PRODUCTION] ------------------------- Nếu sức mạnh…
 • Advertising Photography – Creative

  January 6, 2023
  NHIẾP ẢNH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO PHẦN 1 -  HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG [CONCEPT] ------------------------- Sketching, moodboard, treaments, creative brief,…